Index registar

23/10/2020

Dokument/Registar o vrstama informacija koje se nalaze pod kontrolom javnog organa.   https://bit.ly/2HrROa9

Zaključeni ugovori uz zaštitu povjerljivih informacija

23/10/2020

Ugovor o javnoj nabavi je ugovor s finansijskim interesom koji se zaključuje u pisanom obliku između jednog ili više dobavljača i jednog ili više ugovornih tijela i ima za cilj nabavu roba, usluga ili izvođenja radova u značenju Zakona o javnim nabavkama BiH. https://bit.ly/2Y8oE4I

Tenderska dokumentacija nakon provedenog postupka

23/10/2020

Tenderska dokumentacija u smislu Zakona o javnim nabavkama BiH, koja sadrži minimum jasnih i odgovarajućih informacija u odnosu na izabrani postupak dodjele ugovora, a objavljuje je ili kandidatima/ponuđačima predstavlja ugovorni organ. Ova dokumentacija uključuje: obavještenje o nabavci poziv za dostavu zahtjeva za učešće/ponuda (početnih i konačnih) tehničke specifikacije kriterije za kvalifikaciju i izbor najpovoljnije ponude […]

Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts