No. naziv
1 2004-10-28: Odluka o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i 2007-04-19: Odluka o izmjeni Odluke o uspostavljanju Ureda koordinatora za RJU pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća
2 2008-11-20: Etički kodeks Ureda koordinatora za RJU
3 2010: Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave
4 2016: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora
5 Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
6 Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
7 Prečišćeni tekst Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu koordinatora
8 Program rada ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016
9 Pravilnik o prijavi nepravilnosti i/ili korupcije
10 Srednjoročni plan rada Ureda 2018-2020 Final usvojen 26.09.17.
11 Program rada Ureda koordinatora za 2017 Final
12 Pravilnik o kolegiju
13 Pravilnik o internoj komunikaciji
14 URED pravilnik o ocjenjivanju zaposlenika
15 Obrazac za ocjenu zaposlenika
16 Izmjene Pravilnika o internoj komunikaciji
17. Pravilnik o provođenju obuka u Uredu koordinatora
18. 2018: Interni pravilnik – Ugovori o djelu
19. 2018: Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajuceg Vijeća ministara BiH
20 Izmjena Pravilnika o sistematizaciji 2018.godine
21 1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
22 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
23 3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
24 4. Pravilnik o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji
25 5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
 26 Interni Pravilnik o poklonima 2018.
27 Dopune Pravilnika o stimulacijama
28 Pravilnik o službenim putovanjima u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
29 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima
30 Odluka o minimumu procesa rada za vrijeme trajanja štrajka
31 Izvještaj o analizi zadovoljstva korisnika i aneksi
32 PRAVILNIK O TELEFONIMA 30.04.2015.
33 Izmjena 2 Pravilnika telefoni
34 Izmjena 3 Pravilnik telefoni
35 Pravilnik-telefoni-izmjene 2018
36 Pravilnik o kriterijima, mjerilima učinka i postupku ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije u Uredu koordinatora za RJU
37 Akcioni Plan za borbu protiv korupcije u UKRJU 2018-2019.
38 Program rada Ureda koordinatora za 2018.
39 Izmjena pravilnika telefoni 2019.
40 Stimulacije za 2018. godinu – januar
41 Stimulacije za 2018. godinu – februar
42 Stimulacije za 2018. godinu – mart
43 Stimulacije za 2018. godinu – april
44 Stimulacije za 2018. godinu – maj
45 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2018. godinu – jun
46 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2018. godinu – decembar
47 Plan zapošljavanja 2019
48 Pravilnik o izmjeni pravilnika o korištenju fiksnih i mobilnih telefona – april 2019.
49 Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora 2019-2021.
50 Instrukcija o postupanjima po zahtjevima za obavljanje studentske prakse u UKRJU
51 Pravilnik o proaktivnoj objavi informacija u UKRJU
52 Smjernice za ispunjavanje Standarda proaktivne transparentnosti
53 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2019. godinu – februar
54 Akcioni plan borbe protiv korupcije Ureda koordinatora
55 Plan integriteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave
56 Obavijest o imenovanju zamjenika koordinatora
57 Odluka o stavljanju van snage odlukeo utvrđivanju visine blagajničkog maksimuma
58  Pravilnik o stavljnaju van snage pravilnika o procedurama rukovanja gotovim novcem
59 Interne procedure stvaranja finansijskih obaveza
60 Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola
61 Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za RJU 2020-2022.
62 Program rada Ureda koordinatora za RJU za 2019.
63 Program rada Ureda koordinatora za RJU za 2020.
64 Stimulacije za 2019. godinu
65 Plan zapošljavanja 2020.
66 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2020. godinu
67 Rješenje o imenovanju Komisije za interni konkurs 2019.
68 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju fiksnih i mobilnih telefona 2019.
69 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o ugovoru o djelu 2019.
70 Pravilnik o izmjenama pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju 2020.
71 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju fiksnih i mobilnih telefona 2020.
72 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o ugovoru o djelu 2020.
73 Izjava – Program rada Ureda za 2019.
74 Izjava -Program rada Ureda za 2020.
75 Izvještaj o konsultacijama o Programu rada za 2019.
76 Izvještaj o konsultacijama o Programu rada za 2019.
77 Izvještaj o konsultacijama o Srednjoročnom planu rada Ureda 2020-2022.
78 Program rada Ureda koordinatora za RJU za 2021.
79 Izjava – Program rada Ureda za 2021.
80 Izjava o provedenim konsultacijama u izradi pravnih propisa
81 Pravilnik o načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila u službene svrhe