Број пројекта: PN2009.2450.6-001.00
Име пројекта: Програм јачања централног нивоа јавне управе
Кратак опис: Ефикасно и транспарентно управљање државом је основни пререквизит за законитост и, према томе за континуитет БиХ. Корист од тога на крају може бити доказана само кориштењем капацитета транспарентности и орјентације ка грађанима. од стране јавних институција поред политичког разматрања. Стога, свеобухватни циљ пројекта је: одабране јавне институције нуде побољшане услуге које одговарају потребама цијеле територије државе. Пројекaт ће бити у почетку концентрисан на слиједеће четри јавне институције: (1) Агенција за статистику, (2) Централна банка БиХ, (3) Агенција за јавне набавке и (4) Агенција за развој високог образовања и осигурања квалитете.БиХ. Друге релевантне институције могу такођер бити укључене у имплементацију пројекта. Промотивне компоненте су: консалтинг везан за основне процесе од стране домаћих и страних експерата у оквиру горе поменуте четри институције, даљи тренинг и обезбјеђивање материјалних средстава ограниченог опсега. Осим тога, одговорно политичко тијело, Канцеларија координатора за реформу јавне управе, ће бити савјетовано о стратешком упрваљању и мониторингу реформских мјера
Област пројекта: Јавна управа
Донатор: Њемачка
Организација, извођач, партнер: GIZ
Статус имплементације: У току
Trajanje projekta: 1. август 2010. – 31. јул 2016.
Укупан буджет: (€): 5.700.000,00 ЕУР
Буджет по годинама имплементације: (USD): 2010 2011 2012 2013
400.000 900.000 900.000 900.000

2014 2015 2016
  900.000 900.000 800.000
Контакт особа за донатора: Reinhard Lüke