Бр. Назив пројекта Донатор

Статус

Износ (EUR)
1 Унапређење мобилности радне снаге (ELMO) USAID Завршен 8,473,381.00
2 Пројекат управне одговорности (GAP 1) USAID/Sida Завршен 15,472,715.00
3 Поједностављивање активности издавања дозвола и режима инспекције (SPIRA) USAID Завршен 8,826,438.00
4 Пројекат реформе пореске управе (TARA) USAID Завршен 8,473,381.00
5 Програм за развој политичких партија и парламената USAID Завршен 3,671,798.00
6 Програм партнерства грађанског заговарања (CAPP) USAID Завршен 2,330,180.00
7 Програм за развој политичких партија, односа с јавношћу министарстава и политичких анализа USAID Завршен 2,259,568.00
8 Пројекат правне реформе НВО USAID Завршен 211,834.00
9 Одрживи развој непрофитног сектора у БиХ USAID Завршен

239,373.00

10 Пројекат развоја правосудног сектора (JDSP) USAID Завршен

9,896,253.14

11 Пројекат управне одговорности (GAP 2) USAID/Sida/Амбасада Краљевине Холандије у БиХ У току 19,011,406.92

 

12 Пројекат развоја правосудног сектора II (JDSP II) USAID  У току

 

3,612,112.00

 

13 Пројекат јачанја Парламента (PS Project) USAID  У току 1,948,004.00