Broj projekta: PN2009.2450.6-001.00
Ime projekta: Program jačanja centralne razine javne uprave
Kratak opis: Efikasno i transparentno upravljanje državom je osnovni prerekvizit za zakonitost i, prema tome za kontinuitet BiH. Korist od toga na kraju može biti dokazana samo korištenjem kapaciteta transparentnosti i orjentacije ka građanima. od strane javnih institucija pored političkog razmatranja. Stoga, sveobuhvatni cilj projekta je:odabrane javne institucije nude poboljšane usluge koje odgovaraju potrebama cijele teritorije države. Projekt će biti u početku koncentriran na slijedeće četri javne institucije: (1) Agencija za statistiku, (2) Centralna banka BiH, (3) Agencija za javne nabavke i (4) Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete.BiH. Druge relevantne institucije mogu također biti uključene u implementaciju projekta. Promotivne komponente su: konsalting vezan za osnovne procese od strane domaćih i stranih eksperata u okviru gore pomenute četri institucije, dalji trening i obezbjeđivanje materijalnih sredstava ograničenog opsega. Osim toga, odgovorno političko tijelo, Ured koordinatora za reformu javne uprave, će biti savjetovano o strateškom uprvaljanju i monitoringu reformskih mjera.
Oblast projekta: Javna uprava
Donator: Njemačka
Organizacija, izvođač, partner: GIZ
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: 01. kolovoz 2010. – 31. srpanj 2016.
Ukupan budžet (€): 5.700.000,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (USD): 2010 2011 2012 2013
400.000 900.000 900.000 900.000

2014 2015 2016
  900.000 900.000 800.000
Kontakt osoba za donatora: Reinhard Lüke