Број пројекта:  
Име пројекта:

Програм за развој политичких партија, односа са јавношћу министарстава и политичких анализа

Кратак опис: Програм се фокусира на обезбјеђивање специфичне обуке за општинске огранке политичких партија (планирање, истраживање, пријем нових чланова, изградњу локалних коалиција, приступ бирачима), чиме се повећава њихова могућност да раде на конкретним питањима од локалног интереса. Путем програма се такође помаже партијама да изграде и одржавају везе са организацијама цивилног друштва. Обезбјеђују се технички савјети изабраним владиним министарствима у вези са структурирањем њихових ресора и вођењем односа са јавношћу. Осим тога, овај програм подржава домаће организације које се баве политичком анализом и истраживањем како би се постакла политика заснована на конкретним питањима и побољшали резултати.
Област пројекта: Институционална комуникација / Израда политика
Донатор: USAID
Организација, извођач, партнер: International Republican Institute (IRI)
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: јул 2003. – септембар 2007.
Укупан буџет (€): 2,259,568.00 (USD 3,200,000.00)
Буџет по годинама имплементације: 2004 2005 2006 2007
       
Контакт особа за донатора: Kasey Vannett, USAID Сарајево, Хамдије Ћемерлића 39, тел:+387 33 702 300, www.usaid.ba