Broj projekta:  
Ime projekta: Program za razvitak političkih stranaka, odnosa sa javnošću ministarstava i političkih analiza
Kratak opis: Program se fokusira na osiguravanje specifične obuke za općinske ogranke političkih stranaka (planiranje, istraživanje, prijam novih članova, izgradnju lokalnih koalicija, pristup biračima), čime se povećava njihova mogućnost da rade na konkretnim pitanjima od lokalnog interesa. Putem programa se također pomaže strankama da izgrade i održavaju veze sa organizacijama civilnog društva. Osiguravaju se tehnički savjeti izabranim vladinim ministarstvima u svezi sa strukturiranjem njihovih resora i vođenjem odnosa sa javnošću. Osim toga, ovaj program podržava domaće organizacije koje se bave političkom analizom i istraživanjem kako bi se potaknula politika temeljena na konkretnim pitanjima i poboljšali učinci.
Oblast projekta: Institucionalno komuniciranje/Izrada politika
Donator: USAID
Organizacija, izvođač, partner: International Republican Institute (IRI)
Status implementiranja: Završen
Trajanje projekta: srpanj 2003. – rujan 2007.
Ukupan proračun (€): 2,259,568.00 (USD 3,200,000.00)
Proračun po godinama implementiranja: 2004 2005 2006 2007
Kontakt osoba za donatora: Kasey Vannett, USAID Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 39, tel:+387 33 702 300, www.usaid.ba