Broj projekta: P071039
Ime projekta: Kredit za strukturalno prilagođavanje ekonomskog upravljanja (EMSAC)
Kratak opis: Kredit za strukturalno prilagođavanje ekonomskog upravljanja (EMSAC) za Bosnu i Hercegovinu podržava program reforme fiskalne politike za prelaz sa post konfliktne zavisnosti od pomoći na samoodrživ rast. Dvije projektne komponente podržavaju (1) smanjenje prekomjernog tereta vlade u ekonomiji istovremeno povećavajući efikasnost trošenja, i (2) poboljšanje finansijskog i budžetskog menadžmenta u javnom sektoru. Očekivana poboljšanja su: povećanje efikasnosti javnog trošenja i osiguranje makrofiskalne stabilnosti dobrim rukovođenjem javnih resursa; stvaranje srednjeročnog makroekonomskog programa i obezbjeđivanje prostora za smanjenje poreza i davanja; zadržavanje plata u opštem vladinom sektoru; poboljšanje efikasnosti raspodjele trošenja; pojašnjenje zadataka međuvladinih primanja i trošenja; i povećanje transparentnosti i odgovornosti u vladinim transakcijama. Među rizicima sa kojima se kredit suočava su: mogućnost da vlasti ili odgode implementaciju nekih mjera ili da čak obrnu svoju predanost nekim dijelovima programa; slab administrativni kapacitet za implementaciju i praćenje programa; i makroekonomski rizici koji proizilaze iz još uvijek osjetljive pozicije zemlje. Kredit će se dati u dvije tranše.
Oblast projekta: Javne finansije
Donator: Svjetska Banka (Međunarodna Razvojna Agencija -IDA)
Organizacija, izvođač, partner: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo finansija Federacije BiH
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 15. juni 2004. -31. decembar 2006.
Ukupan budžet (€): 24,007,912.00 (USD 34,000,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Ivailo Izvorski, Viši ekonomista za zemlju, Fra Andjela Zvizdovica 1, phone: 033-251-500, fax: 440-108, iizvorski@worldbank.org