Broj projekta: P071039
Ime projekta: Kredit za strukturalnu prilagodbu ekonomskog upravljanja (EMSAC)
Kratak opis: Kredit za strukturalnu prilagodbu ekonomskog upravljanja (EMSAC) za Bosnu i Hercegovinu podržava program reforme fiskalne politike za prelaz sa postkonfliktne ovisnosti od pomoći na samoodrživ rast. Dvije projektne komponente podržavaju  smanjenje prekomjernog tereta vlade u ekonomiji istovremeno povećavajući učinkovitost trošenja, i  poboljšanje financijskog i proračunskog upravljanja u javnom sektoru. Očekivana poboljšanja su: povećanje učinkovitosti javnog trošenja i osiguranje makrofiskalne stabilnosti dobrim rukovođenjem javnih potencijala; stvaranje srednjeročnog makroekonomskog programa i osiguravanje prostora za smanjenje poreza i davanja; zadržavanje plaća u općem vladinom sektoru; poboljšanje učinkovitosti raspodjele trošenja; pojašnjenje zadataka međuvladinih primanja i trošenja; povećanje transparentnosti i odgovornosti u vladinim transakcijama. Među rizicima sa kojima se kredit suočava su: mogućnost da vlasti ili odgode implementiranje nekih mjera ili da čak uskrate predanost nekim dijelovima programa; slab administrativni kapacitet za implementiranje i praćenje programa; makroekonomski rizici koji proizilaze iz još uvijek osjetljive pozicije zemlje. Kredit će biti dat u dvije tranše.
Oblast projekta: Javne financije
Donator: Svjetska banka (Međunarodna agencija za razvitak – IDA)
Organizacija, izvođač, partner: Ministarstvo financija i trezora BiH, Ministarstvo financija Federacije BiH
Status implementiranja: Završeno
Trajanje projekta: 15. lipanj 2004. – 31. prosinac 2006.
Ukupan proračun (€): 24,007,912.00 (USD 34,000,000.00)
Proračun po godinama implementiranja: 2006 2007 2008 2009
Kontakt osoba za donatora: Ivailo Izvorski, viši ekonomista za zemlju, Fra Andjela Zvizdovića 1, tel: 033-251-500, fax: 440-108, izvorski@worldbank.org