Br. Naziv projekta Donator Status Iznos (EUR)
1 Potpora Vladi FBiH i Agenciji za državnu službu FBiH u efektivnoj provedbi RJU Vlada Japana Završen 281,740.00
2 Osnaživanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvitak politika Ambasada Kraljevine Nizozemske, EC, Ambasada Norveške, UNDP Završen 2,500,000.00
3 Potpora reformi javne uprave u BiH – Fond za reformu javne uprave Ambasada Kraljevine Nizozemske U tijeku 1,500,000.00
4 Potpora reformi javne uprave u BiH – Fond za reformu javne uprave Sida U tijeku 1,500,000.00
5 Projekt upravne odgovornosti (GAP 1) USAID/Sida Završen 15,472,715.00
6 Kredit za strukturalnu prilagodbu ekonomskog upravljanja (EMSAC) WORLD BANK Završen 24,007,912.00
7 Institucionalna suradnja sa revizorskim institucijama BiH Švedski državni ured za reviziju (SNAO) Završen 1,500,000.00
8 Program reforme općinske uprave (MAP) OSCE Zavšen N/A
9 Potpora reformi javne uprave SIGMA/DfID Završen 110,000.00
10 Projekt obuke državnih službenika EK/UNDP Završen 920,307.00
11 Baza podataka propisa EK/UNDP Završen 240,079.00
12 Projekt upravne odgovornosti 2 (GAP 2)
USAID/Sida/Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH U tijeku 19,011,406.92
 13 Program jačanja javnih institucija u BiH  Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)  U tijeku  4,400.000,00 (za tekuću fazu)