Бр. Назив пројекта Донатор Статус Износ (EUR)
1 Подршка Влади ФБиХ и Агенцији за државну службу ФБиХ у ефективној имплементацији РЈУ Влада Јапана Завршен 281,740.00
2 Јачање националник капацитета за стратешко планирање и развој политика Амбасада краљевине Холандије, ЕК, Амбасада Норвешке, UNDP Завршен 2,500,000.00
3 Подршка реформи јавне управе- Фонд за РЈУ Aмбасада Краљевине Холандије У току 1,500,000.00
4 Подршка реформи јавне управе – Фонд за РЈУ Sida У току 1,500,000.00
5 Пројекат управне одговорности (GAP 1) USAID/Sida Завршен 15,472,715.00
6 Кредит за структурално пролагођавање економског управљања (EMSAC) Свјетска банка Завршен 24,007,912.00
7 Институционална сарадња са ревизорским институцијама БиХ
Шведска државна канцеларија за ревизију (SNAO) Завршен 1,500,000.00
8 Програм реформе општинске управе (MAP)
OSCE Завршен N/A
9 Подршка реформи јавне управе SIGMA/DfID Завршен 110,000.00
10 Пројекат обуке државних службеника ЕК/UNDP Завршен 920,307.18
11 База података прописа ЕК/UNDP Завршен 240,079.00
12 Пројекат управне одговорности 2 (GAP 2)
USAID/Sida/Амбасада Краљевине Холандије у БиХ У току 19,011,406.92
 13 Програм јачања јавних институција у БиХ  Министарство за економску сарадњу и развој Савезне Републике Њемачке (BMZ)  У току  4.400.000,00 (за тренутну фазу)