Број пројекта: P071039
Име пројекта:

Кредит за структурално прилагођавање економског управљања (EMSAC)

Кратак опис: Кредит за структурално прилагођавање економског управљања (EMSAC) за Босну и Херцеговину подржава програм реформе фискалне политике за прелаз са пост конфликтне зависности од помоћи на самоодржив раст. Двије пројектне компоненте подржавају (1) смањење прекомјерног терета владе у економији истовремено повећавајући ефикасност трошења, и (2) побољшање финансијског и буџетског управљања у јавном сектору. Очекивана побољшања су: повећање ефикасности јавног трошења и осигурање макрофискалне стабилности добрим руковођењем јавних потенцијала; стварање средњерочног макроекономског програма и обезбјеђивање простора за смањење пореза и давања; задржавање плата у општем владином сектору; побољшање ефикасности расподјеле трошења; појашњење задатака међувладиних примања и трошења; и повећање транспарентности и одговорности у владиним трансакцијама. Међу ризицима са којима се кредит суочава су: могућност да власти или одгоде имплементацију неких мјера или да чак обрну своју преданост неким дијеловима програма; слаб административни капацитет за имплементацију и праћење програма; и макроекономски ризици који произилазе из још увијек осјетљиве позиције земље. Кредит ће се дати у двије транше.
Област пројекта: Јавне финансије
Донатор: Свјетска Банка (Међународна Развојна Aгенција -IDA)
Организација, извођач, партнер: Министарство финансија и трезора БиХ, Министарство финансија Федерације БиХ
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 15. јун 2004. – 31. децембар 2006.
Укупан буџет (€): 24,007,912.00 (USD 34,000,000.00)
Буџет по годинама имплементације: 2006 2007 2008 2009
       
Контакт особа за донатора: Иваило Изворски, Виши економиста за земљу, Фра Анђела Звиздовића, тел:+ 387 33 251 500, факс:+ 387 33 440 108, iizvorski@worldbank.org