Broj projekta: SAR16732
Ime projekta: Jačanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika
Kratak opis: UNDP će podržati široko baziran program jačanja planiranja, analitičkog rada i upravljanja javnim resursima, definišući, obezbjećujući i institucionalizirajući organizacione i kapacitete ljudskih resursa za strateško planiranje i razvoj politika, i poboljšaće veze između planiranja i budžetiranja ministarstava na istom nivou na državnom i entitetskim nivoima. Osvježavanje planova vlada dolazi iz vanjskih i unutrašnjih izvora. Građenje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika će biti vezani za proces budžetiranja kao i pitanje koordinacije pomoći. U vezi sa ovim je i podrška Komitetu za koordinaciju međunarodne pomoći uključujući prebacivanje kapaciteta koji su se razvili kroz Forum za donatorsku koordinaciju.
Oblast projekta: Izrada politika
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije/Nizozemske, Evropska Komisija, Ambasada Norveške, UNDP
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementacije: Početak
Trajanje projekta: 2007. – 2010.
Ukupan budžet (€): 2,500,000.00
Budžet po godinama implementacije: 2005 2006 2007 2008
       
Kontakt osoba za donatora: Erik Litver, 2. sekretar, Grbavička 4, 71000 Sarajevo, 033-562623, 033-223413, erik.litver@minbuza.nl