Broj projekta: SAR16732
Ime projekta: Jačanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvitak politika
Kratak opis: UNDP će podržati široko baziran program jačanja planiranja, analitičkog rada i upravljanja javnim potencijalima, definirajući, obezbjećujući i institucionalizirajući organizacione i kapacitete ljudskih potencijala za strateško planiranje i razvitak politika, i poboljšaće veze između planiranja i kreiranja proračuna ministarstava na istoj razini na državnom i entitetskim razinama. Osvježavanje planova vlada dolazi iz vanjskih i unutarnjih izvora. Građenje kapaciteta za strateško planiranje i razvitak politika bit će vezani za proces kreiranja proračuna kao i pitanje koordiniranja potpore. U svezi sa ovim je i potpora Komitetu za koordinaciju međunarodne pomoći uključujući prebacivanje kapaciteta koji su se razvili kroz Forum za donatorsku koordinaciju.
Oblast projekta: Izrada politika
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije/Nizozemske, Europska Komisija, Ambasada Norveške, UNDP
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementiranja: Početak
Trajanje projekta: 2007. – 2010.
Ukupan proračun (€): 2,500,000.00
Proračun po godinama implementiranja: 2007 2008 2009 2010
       
Kontakt osoba za donatora: Erik Litver, 2. sekretar, Grbavička 4, 71000 Sarajevo, 033-562623, 033-223413, erik.litver@minbuza.nl