Број пројекта: SAR16732
Име пројекта: Јачање националних капацитета за стратешко планирање и развој политика
Кратак опис: UNDP ће подржати широко базиран програм јачања планирања, аналитичког рада и управљања јавним ресурсима, дефинишући, обезбјећујући и институционализујући организационе и капацитете људских ресурса за стратешко планирање и развој политика, и побољшаће везе између планирања и буџетирања министарстава на истом нивоу на државном и ентитетским нивоима. Освјежавање планова влада долази из вањских и унутрашњих извора. Грађење капацитета за стратешко планирање и развој политика ће бити везано за процес буџетирања као и питање координације помоћи. У вези са овим је и подршка Комитету за координацију међународне помоћи укључујући пребацивање капацитета који су се развили кроз Форум за донаторску координацију.
Област пројекта: Израда политика
Донатор: Амбасада Краљевине Холандије, Европска Комисија, Амбасада Норвешке, UNDP
Органитзација, извођач партнер: UNDP
Статус имплементације: Почетак
Трајање пројекта: 2007. – 2010.
Укупан буџет (€): 2,500,000.00
Буџет по годинама имплементације: 2005 2006 2007 2008
       
Контакт особа за донатора: Ерик Литвер, 2. секретар, Грбавичка 4, 71000 Сарајево, 033-562623, 033-223413, erik.litver@minbuza.nl