Бр. Име пројекта Донатор Статус Износ (EUR)
1 Јачање капацитета Министарства финансија и трезора у децентрализованом систему имплементације у Босни и Херцеговини (DIS) ДЕУ У току 1,599,440.00
2 Јачање националних капацитета за стратешко планирање и развој политика Амбасада Краљевине Холандије, ДЕУ, Амбасада Норвешке, UNDP Завршен 2,500,000.00
3 Изградња капацитета Канцеларије координатора за реформу јавне управе ДЕУ У току 1.845,400.00
4 Развој информационог система за обавјештења о јавним набавкама (GO-PROCURE) ДЕУ Завршен 87,000.00
 5 Посебне информационе услуге за БиХ-фаза два-дигиталне ортофото мапе  ДЕУ У току  1.280.000,00
 6  е-портал  ДЕУ  У току  197.800,00
 7  e-учење  ДЕУ  У току  115.325,00
 8 Јачање УЉП система у области обуке државне службе  ДЕУ Завршен  500.000,00
 9 Набавке за Агенцију за идентификационе документе, регистрацију и размјену података (ИДДЕА)  ДЕУ  У току  1.088.247,41
 10 Развој и имплементација цјеловите Стратегије јавне интерне финансијске контроле (PIFC)  ДЕУ  У току  1.117.080,00
 11 Техничка помоћ за Регулаторну агнецију за комуникације (RAK) везано за телекомуникациони регулаторни оквир  ДЕУ  Завршен  960.600,00
 12 Свјесност о ЕУ II  ДЕУ  У току  1.248.100,00
 13 Посебне информационе услуге за БиХ-фаза I-Успостава мреже референтних GPS станица  ДЕУ  У току  991.719,32
 14 Оптичка мрежа сигурносне копије за синхронизовану дигиталну хијерархију СДХ мреже  ДЕУ Завршен  315.700,00
 15 Подршка БХ Влади у процесу европских интеграција и координација помоћи заједници-фаза III  ДЕУ  У току  1.696.080,00
 16 Подршка даљем усклађивању Acquis-a за Агенцију за индиректно опорезивање БиХ  ДЕУ  У току  2.375.000,00
 17 Попис становништва и стамбених јединица у БиХ-фаза I  ДЕУ  Завршен  499.200,00