Br. Naziv projekta Donator Status Iznos (EUR)
1 Osnaživanje kapaciteta Ministarstva financija i trezora u decentraliziranom sustavu implementiranja u Bosni i Hercegovini (DIS) DEU U tijeku 1,599,440.00
2 Jačanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razitak politika Ambasada Kraljevine Nizozemske, DEU, Ambasada Norveške, UNDP Završen 2,500,000.00
3 Izgradnja kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave DEU U tijeku 1,845,400.00
4 Razvitak informacijskog sustava za obavještenja o javnim nabavama (GO-PROCURE) DEU Završen 87,000.00
5 Posebne informacijske usluge za BiH-faza dva-digitalne orto foto mape  DEU  U tijeku  1.280.000,00
 6  e-portal  DEU  U tijeku  197.800,00
 7  e-učenje  DEU  U tijeku  115.325,00
 8 Jačanje ULJP sustava u oblasti obuke državne službe  DEU  Završen  500.000,00
 9 Nabave za Agenciju za identifikacione dokumente, registraciju i razmjenu podataka BiH (IDDEA)  DEU  U tijeku  1.088.247,41
 10 Razvitak i implementacija cjelovite BH Strategije javne interne financijske kontrole (PIFC)  DEU  U tijeku  1.117.080.00
 11 Tehnička pomoć za Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK) vezano za telekomunikacije i telekomunikacioni regulatorni okvir
 DEU Završen  960.600,00
 12  Svjesnost o EU II  DEU  U tijeku  1.248.100,00
 13 Posebne informacijske usluge za BiH-faza I-Uspostava mreže referentnih GPS postaja

 

 DEU

 U tijeku  991.719,32
 14 Optička mreža sigurnosne kopije za sinhornizovanu digitalnu hijerarhiju SDH mreže  DEU  Završen  315.700,00
15 Potpora BH Vladi u procesu europskih integracija i koordinacija pomoći zajednici-faza III  DEU  U tijeku  1.696.080,00
 16 Potpora daljem usklađivanju EU acquis-a za Agenciju za neizravno oporezivanje BiH  DEU  U tijeku  2.375.000,00
 17 Popis stanovništva i stambenih jedinica u BiH-faza I  DEU  Završen  499.200,00