Број пројекта: 310-542-037-CW-001
Име пројекта:

Пројекaт координације помоћи и ефективности (АCE)

Кратак опис:

Опис пројекта: Пројекaт ће подржати развој капацитета за координацију међународне помоћи земљи у складу са принципима Паришке Декларације, који покрива Сектор за координацију међународне помоћи (СЦИА) у Министарству финансија и трезора БиХ (МФТ), Министарство финансија ФБиХ (МФФБХ), Министарство финансија РС (МФРС), Министарство за економске односе и координацију РС (МЕОКРЦ РС), те Одбор за координацију међународне помоћи (БЦИА). Помоћ која ће се осигурати ће се састојати од интегрисаног тренинга, подршке за управљање и развој алата и биће повезана с другим процесима планирања ресурса, укључујући припрему Развојне стратегије земље и развој стратешког планирања у секторима.

Циљ пројекта: Стварање и усвајање функционалне архитектуре координације помоћи, како би се помогло развоју и побољшању процеса планирања, програмирања и управљања вањским фондовима у складу са развојним приоритетима БиХ.

Област пројекта: Координација помоћи
Донатор: Одјељење за међународни развој УК (DFID)
Организација, извођач, партнер: Coffey
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: фебруар 2009. – март 2011.
Укупан буџет (€): 1,015,257
Буџет по годинама имплементације: 2009 2010 2011 2012
£ 380,000 £ 456,000  £ 114,000  
Контакт особа за донатора: Рувејда Алиефендић, Economic Policy Coordinator, Петракијина 11, Сарајево, 033 282 470, R-Aliefendic@dfid.gov.uk