Бр. Име пројекта Донатор Статус Износ (EUR)
1 Реформа јавне управе DfID Завршено 2,947,244.00
2 Средњорочна развојна стратегија DfID Завршено 4,420,866.00
3 Јачање управљања јавним расходима у БиХ (SPEM) DfID Завршено 4,420,866.40
4 Подршка реформи јавне управе у БиХ – Развој централних органа владе SIGMA/DfID Завршено 110,000.00
5 Реформа јавне управе 2 DfID Завршено 1,193,175.00
6 Јачање управљања јавним расходима 3 (SPEM 3) DfID Завршено 3,579,526.00
7 Фонд за реформу јавне управе DfID У току 2,500,000.00
8 Пројекат координације помоћи и ефективности (АCE) DfID Завршено 1,015,257.00
9 ЕУ вјештине комуникције Амбасада Велике Британије Завршено 106,954.00
10 Програм Владе Велике Британије – Подршка Министарству безбједности БиХ Амбасада Велике Британије Завршено 936,643.00
11 Повећање ефикасности у управљању промјенама Амбасада Велике Британије Завршено 94,261.00
12 Развој плана и програма обука на тему ЕУ Амбасада Велике Британије Завршено 17,258.00
13 Вјештине за Европску унију Амбасада Велике Британије Завршено 221,931.00