Број пројекта: PEU SRE 000361
Име пројекта:

ЕУ вјештине комуникације

Кратак опис:

Сврха: Успоставити кадар државних службеника који ће имати капацитет и вјештине (укључујући лични и професионални развој) неопходне за прихватање међународних стандарда и функционисање у међународном контексту.

Сажетак: За вријеме трајања пројекта 70 кључних појединаца ће бити обучено у вршењу анализе аудиторијума и његових потреба, вјештинама професионалног презентовања и писане комуникације (писање извјештаја, приједлога, говора итд..). Такође, група од 10 државних службеника ће бити обучена да обезбиједи каскадне обуке из ЕУ вјештина комуникације (презентације и писање) локално.

Област пројекта: Управљање људксим потенцијалима
Донатор: Амбасада Велике Британије
Организација, извођач, партнер: British Council у сарадњи са Агенцијом за државну службу и Дирекцијом за европске интеграције
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: до 31. марта 2009. (18 мјесеци)
Укупан буџет (€): 106,954.00 (£ 89,638.00)
Буџет по годинама имплементације: 2006 2007 2008 2009
    £ 89,638  
Контакт особа за донатора: Ричард Џоунс, Амбасада Велике Британије, Тина Ујевића 8, тел:+ 387 33 28 22 00, е-маил: Richard.Jones5@fco.gov.uk