Broj projekta: PEU SRE 000361
Ime projekta: EU vještine komuniciranja
Kratak opis:

Svrha: Uspostaviti kadar državnih službenika koji će imati kapacitet i vještine (uključujući osobni i profesionalni razvitak) nužne za prihvaćanje međunarodnih standarda i funkcioniranje u međunarodnom kontekstu.

Sažetak: Za vrijeme trajanja projekta 70 ključnih pojedinaca će biti obučeno u vršenju analize auditorijuma i njegovih potreba, vještinama profesionalnog prezentiranja i pisane komunikacije (pisanje izvješća, prijedloga, govora itd..). Također skupina od 10 državnih službenika će biti obučena da osigura kaskadne obuke iz EU komunikacijskih vještina (prezentacije i pisanje) lokalno.

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima
Donator: Ambasada Velike Britanije
Organizacija, izvođač, partner: British Council u suradnji s Agencijom za državnu službu i Direkcijom za europske integracije
Status implementiranja: Završeno
Trajanje projekta: do 31. ožujka 2009. (18 mjeseci)
Ukupan proračun (€): 106,954.00 (£89,638.00)
Proračun po godinama implementiranja: 2006 2007 2008 2009
£89,638.00
Kontakt osoba za donatora: Ričard Džouns, Ambasada Velike Britanije, Tina Ujevića 8, tel:+ 387 33 28 22 00; e-mail: Richard.Jones5@fco.gov.uk