Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе (ПАРКО) у сарадњи са СИГМА-ом организовали су данас радионицу о практичним аспектима праћења и извјештавања провођења Стратешког оквира и Акционог плана за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини.

Циљ радионице био је да се сви учесници у процесу што боље припреме за предстојећи циклус извјештавања о имплементацији Стратешког оквира и Акционог плана за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини 2018–2027.

На радионици је разговарано о цјелокупном процесу припреме извјештаја: основним корацима и временским оквирима за прикупљање, анализу и подношење података о учинку у вези са припремом годишњег извјештаја за 2023. годину, главним захтјевима за анализу и достављање података о учинку и лекцијама наученим из претходног круга извјештавања.

Експерти СИГМА Егле Римкуте и Инга Антанаите представиле су практичне аспекте и смјернице о томе како анализирати и развити информације потребне за извјештавање (припрема извјештаја).

О наведеним питањима на радионици се разговарало са координаторима за реформу јавне управе и са члановима и замјеницима чланова надзорних тимова са свих нивоа власти у БиХ, све с циљем даљег унапређења праћења и извјештавања о имплементацији Стратешког оквира и Акционог плана за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини 2018-2027.

Сарадња са СИГМА-ом ће бити настављена и у наредном периоду кад се очекује почетак активности на ревидирању Акционог плана за РЈУ.