Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) u suradnji sa SIGMA-om organizirali su danas radionicu o praktičnim aspektima praćenja i izvještavanja provođenja Strateškog okvira i Akcijskog plana za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. 

Cilj radionice bio je da se svi sudionici u procesu što bolje pripreme za predstojeći ciklus izvještavanja o implementaciji Strateškog okvira i Akcijskog plana za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018–2027.  

Na radionici je razgovarano o cjelokupnom procesu pripreme izvješća: osnovnim koracima i vremenskim okvirima za prikupljanje, analizu i podnošenje podataka o učinku u vezi sa pripremom godišnjeg izvješća za 2023. godinu, glavnim zahtjevima za analizu i dostavljanje podataka o učinku i lekcijama naučenim iz prethodnog kruga izvještavanja.  

Ekspertice SIGMA Egle Rimkute i Inga Antanaite predstavile su praktične aspekte i smjernice o tome kako analizirati i razviti informacije potrebite za izvještavanje (priprema izvješća).  

O navedenim pitanjima na radionici se razgovaralo sa koordinatorima za reformu javne uprave i sa članovima i zamjenicima članova nadzornih timova sa svih razina vlasti u BiH, sve s ciljem daljeg unapređenja praćenja i izvještavanja o implementaciji Strateškog okvira i Akcijskog plana za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2027.  

Suradnja sa SIGMA-om će biti nastavljena i u narednom razdoblju kad se očekuje početak aktivnosti na revidiranju Akcijskog plana za RJU.