Усклађено унапређење управно-правног оквира у реформској области Пружање услуга једна је од мјера Акционог плана Стратешког оквира за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини. Подршка проведби активности које доприносе реализацији ове мјере била је тема састанка којег су јуче у Сарајеву одржали представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе и СИГМА са представницима УСАИД пројекта е-Управе, УНДП и Завода за информатику и статистику Кантона Сарајево.

Циљ овог састанка био је размјена информација о активностима које се у овој области проводе, а које се односе на развијени систем за рјешавање захтјева за грађевинске дозволе, везу функционалности система са законским рјешењима по различитим управним нивоима, а са фокусом на предложене измјене амандмана на федералном и кантоналном нивоу, повезаност са електронским регистрима (катастр), као и активности које се односе на каталог услуга органа управе Кантона Сарајево и пилотирање одређених електронских услуга, те рад на законском рјешењу које се односи на електронску управу.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе и СИГМА су у протеклом периоду одржали низ састанака са надлежним институцијама државног, ентитетског и нивоа Брчко дистрикта БиХ, а како би СИГМА прикупила потребне информације у смислу идентификације двије или три административне процедуре/услуге, те подржала активности на успостави сарадње на њиховом поједностављењу, као нпр. грађевинска дозвола и поступак регистрације моторних возила.

Поред Округлог стола за подршку реализацији активности мјере која се односи на усклађено унапређење управно-правног оквира у реформској области Пружање услуга, којег је СИГМА у сарадњи са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе и надлежним институцијама одржала у јуну ове године, СИГМА у оквиру ове реформске мјере активно ради и на пружању подршке институцијама у активностима које се односе на каталоге административних услуга (структура, процес успостављања, ажурирање) и слично.