Usklađeno unaprjeđenje upravno-pravnog okvira u reformskoj oblasti Pružanje usluga jedna je od mjera Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Potpora provedbi aktivnosti koje doprinose realizaciji ove mjere bila je tema sastanka kojeg su jučer u Sarajevu održali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i SIGMA sa predstavnicima USAID projekta e-Uprave, UNDP i Zavoda za informatiku i statistiku Sarajevske županije.

Cilj ovog sastanka bio je razmjena informacija o aktivnostima koje se u ovoj oblasti provode, a koje se odnose na razvijeni sustav za rješavanje zahtjeva za građevinske dozvole, vezu funkcionalnosti sistema sa zakonskim rješenjima po različitim upravnim razinama, a sa fokusom na predložene izmjene amandmana na federalnoj i županijskoj razini, povezanost sa elektroničkim registrima (katastr), kao i aktivnosti koje se odnose na katalog usluga organa uprave Sarajevske županije i pilotiranje određenih elektroničkih usluga, te rad na zakonskom rješenju koje se odnosi na elektroničku upravu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave i SIGMA su u proteklom razdoblju održali niz sastanaka sa nadležnim institucijama državne, entitetske i razine Brčko distrikta BiH, a kako bi SIGMA prikupila potrebne informacije u smislu identifikacije dvije ili tri administrativne procedure/usluge, te podržala aktivnosti na uspostavi suradnje na njihovom pojednostavljenju, kao npr. građevinska dozvola i postupak registracije motornih vozila.

Pored Okruglog stola za potporu realizaciji aktivnosti mjere koja se odnosi na usklađeno unaprjeđenje upravno-pravnog okvira u reformskoj oblasti Pružanje usluga, kojeg je SIGMA u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave i nadležnim institucijama održala u lipnju ove godine, SIGMA u okviru ove reformske mjere aktivno radi i na pružanju potpore institucijama u aktivnostima koje se odnose na kataloge administrativnih usluga (struktura, proces uspostavljanja, ažuriranje) i slično.