Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства правде, донијела Одлуку о усвајању Заједничке платформе о принципима и начину имплементације реформе јавне управе у Босни и Херцеговини.

Како је, између осталог, наведено у образложењу Заједничка платформа представља политички и правни оквир за сарадњу органа управе свих нивоа власти у процесу реформе јавне управе у БиХ, као и за провођење Стратешког оквира за реформу јавне управе и пратећих акционих планова. Овим документом се утврђују принципи, начин и механизми имплементације реформе јавне управе у БиХ, као и провођење стратешких и акционих докумената.

Заједничка платформа се примјењује у провођењу реформских мјера које су утврђене као заједничке и индивидуалне, а има за циљ осигурање проведбе реформских мјера и активности ради остварења утврђених реформских циљева у области јавне управе у БиХ и постизање једног од 14 приоритетних услова које БиХ треба испунити прије почетка преговора о чланству у Европској унији.

Принципи на којима је заснована Заједничка платформа дефинирају основне оквире у провођењу реформских мјера као политичка подршка, партнерски однос свих нивоа власти и ефикасност, те значај очувања систематичног и кохерентног приступа реформи јавне управе ради остварења заједничких принципа јавне управе. Истовремено, стање јавне управе на различитим нивоима власти, организационо, правно и функционално није балансирано тако да наставак заједничких активности на провођењу мјера не треба успорити било који ниво у даљим реформским захватима. Стога је међу темељним принципима уважен и фактор индивидуалног прогреса и неупитно поштивање уставних оквира у сфери јавне управе.

У процес израде овог документа, уз Канцеларију координатора за реформу јавне управе и представника Кабинета предсједавајућег Савјета министара БиХ, били су укључени координатори за реформу јавне управе ентитета и Брчко дистрикта БиХ, као и Делегација Европске уније у БиХ, те Тим техничке помоћи Канцеларији.