Чланови радне групе за имплементацију КАФ модела у Канцеларији координатора за реформу јавне управе, јучер су руководству институције презентовали Извјештај о самопроцјени организације по овом еуропском моделу за управљање квалитетом.

Наиме, у сарадњи са Регионалном школом за јавну управу (РеСПА) и Институтом за јавну управу у Аустрија (КДЗ Аустрија), Канцеларија координатора је у јануару ове године започео свој трећи циклус имплементације ЦАФ модела.

У складу са методологијом, формирана је радна група, која је на основу девет критерија КАФ-а, и скоро 200 питања саставила Извјештај о самопроцјени Канцеларија координатора.

Предложено је укупно 97 активности за унапређење, а све у сврху унапређења ефективности и ефикасности ове организације. У наредном периоду биће организована радионица на којој ће се израдити акциони план за унапређење рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе.