Članovi radne skupine za implementaciju CAF modela u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, jučer su rukovodstvu institucije prezentirali Izvješće o samoprocjeni organizacije po ovom europskom modelu za upravljanje kvalitetom.

Naime, u suradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) i Institutom za javnu upravu u Austrija (KDZ Austrija), Ured koordinatora je u siječnju ove godine započeo svoj treći ciklus implementacije CAF modela.

Sukladno metodologiji, formirana je radna skupina, koja je na osnovu devet kriterija CAF-a, i skoro 200 pitanja sastavila Izvješće o samoprocjeni Ureda koordinatora.

Predloženo je ukupno 97 aktivnosti za unaprjeđenje, a sve u svrhu unaprjeđenja učinkovitosti i efikasnosti ove organizacije. U narednom razdoblju bit će organizirana radionica na kojoj će se izraditi akcijski plan za unaprjeđenje rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave.