На основу чл. 4. Тачка б) Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 94/14) , члана 7. Правила за консултације у изради правних прописа ( „Службени гласник БиХ“, број 5/17), као и Смјернице за провођење Правила за консултације с јавношћу у изради правних прописа у Kанцеларији координатора за реформу јавне управе

ИЗЈАВА О СВРСИ ДОНОШЕЊА: Извјештаја о раду Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за 2022. годину.

У складу са чл. 7. и чл. 8. Одлуке о Годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник бр.91/14,) Kанцеларија координатора за реформу јавне управе је израдио Програм рада за 2022. годину, а на основу чл. 11. исте ове одлуке, сачинио је и Извјештај о раду Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за 2022. годину.

Циљ Извјештаја о раду Kанцеларије координатора за реформу јавне управе је осигурати системски приступ праћењу реализације Програма рада Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за 2021. годину, како би се осигурала реализација планираних активности, оптимално алоцирали ресурси али и створила основа за даље планирање рада.

Извјештај о проведеним консултацијама се генерише и доставља Савјету министара БиХ на усвајање уз ову Изјаву.

Процес консултација биће отворен у периоду од 17.02. до 03.03.2023. године.

Ова изјава биће објављена на службеној интернет страници Kанцеларије координатора за реформу јавне управе, као и на веб апликацији е-консултације.

Документи:

Извјештај о раду