Na osnovu čl. 4. Točka b) Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 94/14) , člana 7. Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa (“Službeni glasnik BiH”, broj 5/17), kao i Smjernice za provođenje Pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

IZJAVA O SVRSI DONOŠENJA: Izvješća o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2022. godinu.

U skladu sa čl. 7. i čl. 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvјеšтаvаnja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik br.91/14,) Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Program rada za 2022. godinu, a na osnovu čl. 11. iste ove odluke, sačinio je i Izvješće o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2022. godinu.

Cilj Izvještaja o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave je osigurati sistemski pristup praćenju realizacije Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2022. godinu, kako bi se osigurala realizacija planiranih aktivnosti, optimalno alocirali resursi ali i stvorila osnova za dalje planiranje rada.

Izvješće o provedenim konzultacijama se generira i dostavlja Vijeću ministara BiH na usvajanje uz ovu Izjavu.

Proces konzultacija bit će otvoren u razdoblju od 17.02. do 03.03.2023. godine.

Ova izjava bit će objavljena na službenoj internet stranici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i na web aplikaciji e-konzultacije.

Dokumenti:

Izvješće o radu