У складу са Упутством о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 44/15) Уред координатора за реформу јавне управе објављује нацрт Стратешког оквира за реформу јавне управе за период 2017.-2022.  Уред координатора за реформу јавне управе позива све заинтересиране грађане и организације те партнерске институције да својим приједлозима и коментарима дају допринос изради што квалитетнијег Стратешког оквира .

Процесом јавних консултација жели се осигурати већи ниво учешћа грађана/интересних  група у овој активности, боља информираност и веће повјерење грађана у процес израде  стратешких докумената.

Процес јавних консултација отворен је од 13.11. 2017. до 28.11. 2017. године, а ваше приједлоге, коментаре и сугестије можете слати посредством хттпс://еконсултације.гов.ба/ Министарства правде БиХ.

Nacrt SO RJU

Izjava+o+svrsi+donošenja+SO za RJU+uprave