Članovi radne grupe za implementaciju CAF modela u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, jučer su rukovodstvu institucije prezentovali Izvještaj o samoprocjeni organizacije po ovom europskom modelu za upravljanje kvalitetom.

Naime, u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) i Institutom za javnu upravu u Austrija (KDZ Austrija), Ured koordinatora je u januaru ove godine započeo svoj treći ciklus implementacije CAF modela.

U skladu sa metodologijom, formirana je radna grupa, koja je na osnovu devet kriterija CAF-a, i skoro 200 pitanja sastavila Izvještaj o samoprocjeni Ureda koordinatora.

Predloženo je ukupno 97 aktivnosti za unapređenje, a sve u cilju unapređenja efektivnosti i efikasnosti ove organizacije. U narednom periodu bit će organizovana radionica na kojoj će se izraditi akcioni plan za unapređenje rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave.