Broj projekta: 04-07-2-27-16/12
Ime projekta: Proširenje informacijskog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske
Kratak opis:

Opći cilj

Podrška reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i djelotvorne državne uprave, kroz povećanje primjene informacijskih tehnologija u procesu planiranja kadrova i uspostavljanja modernog i transparentnog sistema vođenja internog tržišta rada.

 

Svrha projekta

Efikasnije planiranje kadrova kao i vođenje modernog i transparentnog sistema internog tržišta rada, primjenom informacijskih tehnologija.

 

Kratak opis

 

Projekt podrazumjeva izradu softvera za upravljanje poslovima iz oblasti planiranja kadrova i internog tržišta rada. Kako su ovi poslovi međusobno povezani i njihovo vođenje se oslanja na informacije i infarastrukturu postojećeg informacijskog sistema u upravi Republike Srpske, to je najoptimlnije rješenje, razvoj dva nova softverska modula u okviru postojećeg informacijskog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima.

• Softverski modul za planiranje kadrova

• Softverski modul za interno tržište rada. 

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: NITES doo Banja Luka
Korisnik projekta:

Direktni korisnici – Agencija za državnu upravu

 

Indirektni korisnici – republički organi uprave Republike Srpske


Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija:

Republika Srpska

Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta:

04. juli 2013 – 04. mart 2014 (8 mjeseci)

Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 49.220,00 KM
Ugovoreni budžet po godinama implementacije bez PDV (KM): 2013 2014 2015 2016
49.220,00
Kontakt osoba za projekat:

Enida Šeherac-Džaferović, stručna savjetnica za oblast upravljanje ljudskim potencijalima, Vrazova 9, Sarajevo,

tel. 033-565-776, fax: 033-565-761,

e-mail: enida.seherac@parco.gov.ba