Број пројекта:

04-07-2-27-16/12

Име пројекта: Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске
Кратак опис:

 

Општи циљ

Подршка реформи јавне управе у БиХ у сегменту изградње професионалне и ефективније државне управе, кроз повећање примјене информационих технологија у процесу планирања кадрова и успостављања модерног и транспарентног система вођења интерног тржишта рада.

 

Сврха пројекта

Ефикасније планирање кадрова као и вођење модерног и транспарентног система интерног тржишта рада, примјеном информационих технологија.

 

Кратак опис

Пројекат подразумјева израду софтвера за управљање пословима из области планирања кадрова и интерног тржишта рада. Како су ови послови међусобно повезани и њихово вођење се ослања на информације и инфараструктуру постојећег информационог система у управи Републике Српске, то је најоптимлније рјешење развој два нова софтверска модула у оквиру постојећег информационог система за управљање људским потенцијалима: 

• Софтверски модул за планирање кадрова

• Софтверски модул за интерно тржиште рада.

Област пројекта:

Управљање људским потенцијалима

Уговорни орган:

Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Организација, извођач, имплементатор:

НИТЕС доо Бања Лука

Корисник пројекта:

Директни корисници – Агенција за државну управу

Индиректни корисници – републички органи управе Републике Српске

Географско подручје које пројекат покрива/локација:

Република Српска

Статус имплементације: Завршено
Трајање пројекта:

04. јул 2013. – 04. март 2014. (8 мјесеци)

Укупан уговорени буџет без ПДВ-а (u KM) : 49.220,00 KM
Уговорени буџет по годинама имплементације без ПДВ-а (u KM): 2013 2014 2015 2016
49.220,00
Контакт особа за пројекат:

Енида Шехерац-Џаферовић, стручна савјетница за област управљање људским потенцијалима, Вразова 9, Сарајево,

тел. 033-565-776,

факс: 033-565-761,

e-mail: enida.seherac@parco.gov.ba