Стратегија реформе јавне управе је свеобухватан и универзалан документ који пружа стратешки оквир за наведену реформу. Фокусиран је на унапређење општих управних капацитета, тачније начина на који је државна управа организована, како креира политике, сачињава и извршава буџет, запошљава и обучава кадрове.

Стратегију је израдила Канцеларија координатора за реформу јавне управе, уз подршку Тима техничке помоћи Европске комисије. Претходили су јој Системски преглед институција јавне управе БиХ и Функционални прегледи. Први је обухватио опште капацитете у шест области јавне управе: људски потенцијали, јавне финансије, израда законских прописа, управни поступак, информационе технологије, институционална комуникација, а други процјену расподјеле надлежности и функција, поређење са ситуацијом у осталим еуропским земљама и препоруке за рационализацију и реорганизацију функционалних надлежности управних институција. У креирању Стратегије кориштене су сугестије шире јавности, прикупљене посредством радионица, медијских скупова и анкета.

Стратегија наводи основне принципе реформе јавне управе: отвореност, учешће, одговорност, ефикасност, ефективност и кохерентност, те прецизира циљеве реформе: учинити јавну управу организованом, трошковно ефикаснијом и професионалном и обезбиједити да служи грађанима, у складу са најбољом европском праксом. Стратегија одражава критерије приступања Европској унији, вриједности и принципе европског административног простора и усклађена је са Средњорочном развојном стратегијом БиХ и Стратегијом европских интеграција БиХ.

Савјет министара БиХ, ентитетске и Влада Брчко дистрикта су усвојиле Стратегију 2006. године, потврђујући опредјељење и прихватајући одговорност за провођење реформе јавне управе. Усвајањем Стратегије, владе су прихватиле и обавезу редовног извјештавања јавности о напретку реформе и вољу да је у складу са резултатима унапређују.

No.   Ime
1 Стратегија реформе јавне управе