Strategija reforme javne uprave je sveobuhvatan i univerzalan dokument koji pruža strateški okvir za navedenu reformu. Fokusiran je na unaprjeđenje općih upravnih kapaciteta, točnije načina na koji je državna uprava organizirana, kako kreira politike, sačinjava i izvršava proračun, zapošljava i obučava kadrove.

Strategiju je izradio Ured koordinatora za reformu javne uprave, uz potporu Tima tehničke pomoći Europske komisije. Prethodili su joj Sistemski pregled institucija javne uprave BiH i Funkcionalni pregled. Prvi je obuhvatio opće kapacitete u šest oblasti javne uprave: ljudski potencijali, javne financije, izrada zakonskih propisa, upravni postupak, informacijske tehnologije, institucionalna komunikacija, a drugi procjenu raspodjele nadležnosti i funkcija, poređenje sa situacijom u ostalim europskim zemljama i preporuke za racionaliziranje i reorganiziranje funkcionalnih nadležnosti upravnih institucija. U kreiranju Strategije korištene su sugestije šire javnosti, prikupljene posredstvom radionica, medijskih skupova i anketa.

Strategija navodi temeljna načela reforme javne uprave: otvorenost, učešće, odgovornost, učinkovitost i koherentnost, te precizira ciljeve reforme: učiniti javnu upravu organiziranom, troškovno učinkovitijom i profesionalnom i osigurati da služi građanima, sukladno najboljj europskoj praksi. Strategija odražava kriterije pristupanja Europskoj uniji, vrijednosti i načela europskog administrativnog prostora i usklađena je sa Srednjoročnom razvojnom strategijom BiH i Strategijom europskih integracija BiH.

Vijeće ministara BiH, entitetske i Vlada Brčko distrikta BiH usvojile su Strategiju 2006. godine, potvrđujući opredjeljenje i prihvatajući odgovornost za sprovođenje reforme javne uprave. Usvajanjem Strategije, vlade su prihvatile i obvezu redovitog izvještavanja javnosti o napretku reforme i volju da je sukladno rezultatima unapređuju.

No.   Ime
1 Strategija reforme javne uprave