Број пројекта:  
Име пројекта:

Пројект реформе пореске управе (TARA)

Кратак опис: TARA ради на завршавању реформе директног опорезивања коју воде донатори. Пројекат помаже Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко дистрикту да се успостави поуздан, транспарентан и модеран режим директног опорезивања, наклоњен бизнису, који ће пореским обавезницима омогућити испуњавање њихових обавеза на једноставнији начин и елиминисати непродуктивне порезе. TARA такође помаже органима пореске управе при креирању и имплементацији модерног система пореза на некретнине.
Област пројекта: Јавне финансије
Донатор: USAID
Организација, извођач, партнер: Bearing Point
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: мај 2006.- септембар 2010.
Укупан буџет (€): 8,473,381.00 (USD 12,000,000.00)
Буџет по годинама имплементације: 2006 2007 2008 2009
       
Контакт особа за донатора: Kasey Vannett, USAID Сарајево – Хамдије Ћемерлића 39, 387-33-702-300, www.usaid.ba