Број пројекта: 168-C-00-09-00105-00
Име пројекта:

Пројекат развоја правосудног сектора II (JSDP II)

Кратак опис: Реформа правосуђа
Област пројекта: Правосуђе
Донатор: USAID
Организација, извођач, партнер: East West Management Institute Inc US
Статус имплементације: У току
Tрајање пројекта: 14. јули 2009. – 13. јули 2014.
Укупан буџет (€): 3,612,112.00 (USD 4,887,838.00)
Буџет по годинама имплементације: 2006 2007 2008 2009
Контакт особа за донатора: Јасна Килалић, USAID Сарајево – Хамдије Ћемерлића 39, 387-33-702-300, www.usaid.ba