Број пројекта:  
Име пројекта:

Пројекат правне реформе НВО

Кратак опис: Циљ пројекта је да помогне локалним партнерима који представљају и јавни и приватни сектор да се створи повољан правни/регулаторни оквир и порезни/фискални систем за развој НВО сектора у БиХ. Овај пројекат обезбјеђује техничку помоћ и информације о компаративним моделима и пракси.
Област пројекта: Израда политика / Јавне финансије
Донатор: USAID
Организација, извођач, партнер: International Center for Not for Profit Law (ICNL)
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: мај 1998. – септембар 2007.
Укупан буџет (€): 211,834.00 (USD 300,000.00)
Буџет по годинама имплементације: 2004 2005 2006 2007
       
Контакт особа за донатора: Kasey Vannett, USAID Сарајево, Хамдије Ћемерлића 39, тел:+387 33 702 300, www.usaid.ba