Број пројекта: SAR16732
Име пројекта:

Јачање националних капацитета за стратешко планирање и развој политика

Кратак опис: UNDP ће подржати широко базиран програм јачања планирања, аналитичког рада и управљања јавним ресурсима, дефинишући, обезбјећујући и институционализујући организационе и капацитете људских ресурса за стратешко планирање и развој политика, и побољшаће везе између планирања и буџетирања министарстава на истом нивоу на државном и ентитетским нивоима. Освјежавање планова влада долази из вањских и унутрашњих извора. Грађење капацитета за стратешко планирање и развој политика ће бити везани за процес буџетирања као и питање координације помоћи. У вези са овим је и подршка Комитету за координацију међународне помоћи укључујући пребацивање капацитета који су се развили кроз Форум за донаторску координацију.
Област пројекта: Израда политика
Донатор: Aмбасада Краљевине Холандије, Делегација Европске уније, Aмбасада Норвешке,UNDP
Организација, извођач, партнер: UNDP
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: 2007-06/2011
Укупан буџет (€): 2,500,000.00
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
       
Контакт особа за донатора:

Фатима Кривошија, Амбасада Краљевине Холандије, савјетник, Грбавичка 4, 71 000 Сарајево, тел:+387 33 562 611, фaкс:+ 387 33 223 413 email: fatima.krivosija@minbuza.nl; Christine Eikeland, Амбасада Краљевине Норвешке, први секретар, Ферхадија 20, 71 000 Сарајево, тел: + 387 33 254 000; фаx:  + 387 33 666 505, e-mail: coe@mfa.no;Dominika Skubida, Делегација Европске Уније у БиХ; Програм Менаджер, тел: + 387 33 254 736, фаџ: + 387 33 666 037, e-mail: Dominika.Skubida@ed.europa.eu; Arlett Stojanovic,  UNDP, SPPD, Програм Менаджер, тел: + 387 33 563  868, e-mail: astojanovic@undp.ba