Broj projekta: SAR16732
Ime projekta: Jačanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvitak politika
Kratak opis: UNDP će podržati široko baziran program jačanja planiranja, analitičkog rada i upravljanja javnim potencijalima, definirajući, osiguravajući i institucionalizirajući organizacijske i kapacitete ljudskih potencijala za strateško planiranje i razvitak politika, i poboljšat će veze između planiranja i kreiranja proračuna ministarstava na istoj razini na državnoj i entitetskim razinama. Osvježavanje planova vlada dolazi iz vanjskih i unutarnjih izvora. Građenje kapaciteta za strateško planiranje i razvitak politika bit će vezani za proces kreiranja proračuna kao i pitanje koordiniranja pomoći. U svezi sa ovim je i potpora Komitetu za koordiniranje međunarodne pomoći uključujući prebacivanje kapaciteta koji su se razvili kroz Forum za donatorsku koordinaciju.
Oblast projekta: Izrada politika
Donator: Ambasada Kraljevine Nizozemske, Delegacija Europske unije, Ambasada Norveške, UNDP
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementiranja: Završen
Trajanje projekta: 2007. – 06/2011
Ukupan proračun (€): 2,500,000.00
Proračun po godinama implementiranja: 2007 2008 2009 2010
Kontakt osoba za donatora: Fatima Krivošija, Ambasada Kraljevine Holandije, savjetnik, Grbavička 4, 71000 Sarajevo, tel: + 387 33 562 611, fax: + 387 33 223 413, e-mail: fatima.krivosija@minbuza.nl; Christine Eikeland, Ambasada Kraljevine Norveške, prvi sekretar, ferhadija 20, 71 000 Sarajevo, tel: + 387 33 254 000, fax: + 387 33 666 037, e-mail: coe@mfa.n; Dominika Skubida, Delegacije Europske unije u BiH, Program Menadžer, tel: + 387 33 254 736, fax: + 387 33 666 037, e-mail: Dominika.Skubida@ec.europa.eu; Arlett Stojanovic, UNDP, SPPD Program Menadžer, Maršala Tita 48, 71 000 Sarajevo, tel: + 387 33 563 868; e-mail: astojanovic@undp.ba