Број пројекта: IPA/2010/238-102 Буџетска година: (IPA 2007)
Име пројекта: Развој и имплементација цјеловите БиХ Стартегије јавне интерне финансијске контроле (PIFC)
Кратак опис: Циљ пројекта је да подржи Министартсво финансија и трезора БиХ, Министарство финансија РС, Министарство финансија ФБиХ, Владу Брчко дистрикта БиХ у јачању интерне контроле јавне управе.
Област пројекта: Jавне финансије
Донатор: Делегација Европске уније
Организација, извођач, партнер: PKF (UK) LLP
Статус имплементације: У току
Trajanje projekta: 5. мај 2010. – 30. април 2012.
Укупан буджет: (€): 1.117.080,00 EUR
Буджет по годинама имплементације: (USD): 2010 2011 2012 2013
     

2014 2015 2016
       
Контакт особа за донатора: Ирена Шотра, Скендерија 3а, Сарајево, тел.::+387 33 254 700