Број пројекта: CARDS/2009/209-832
Име пројекта:

Развој информационог система за обавјештења о јавним набавкама (GO-PROCURE)

Кратак опис: Пројекат за развој софтвера који би омогућио симултано објављивање обавјештења о јавним набавкама на интернет страницама Агенције за јавне набавке и у Службеном Гласнику БиХ
Област пројекта: Јавне набавке
Донатор: ДЕУ
Организација, извођач, партнер: SRC.SI SISTEMSKE INTEGRACIJE DOO
Статус имплементације: У току
Tрајање пројекта: 17. јуни 2009. – 13. август 2011.
Укупан буџет (€): 87.000,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
Контакт особа за донатора: Ирена Шотра, Task Manager, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700