Број пројекта: N/А
Име пројекта:

Фонд за реформу јавне управе

Кратак опис:

Циљ: Ефективан, професионалан и одговоран систем јавне управе у БиХ који испуњава стандарде ЕУ интеграција           

Сврха: Ојачан и хармонизован капацитет на државном нивоу за управљање реформама јавне управе на државном и ентитетским нивоима власти у БиХ

Област пројекта: Израда политика, јавне финансије, управљање људским потенцијалима, управни поступак, институционална комуникација, информационе технологије
Донатор: Одјељење за међународни развој УК (DFID)
Организација, извођач, партнер: Канцеларија координатора за РЈУ/Фонд за РЈУ
Статус имплементације: У току
Tрајање пројекта: септембар 2008. – 31. децембар 2011.
Укупан буџет (€): 2,500,000 (£ 2,100,000)
Буџет по годинама имплементације: 2007 2008 2009 2010
  £ 750,000 £ 1,000,000 £ 350,000
Контакт особа за донатора: Anne MacLeod, шеф пројекта, Тина Ујевића 8, Сарајево, 033 282 238, Anne.MacLeod@fco.gov.uk