Број пројекта:  
Име пројекта:

Средњорочна развојна стратегија

Кратак опис:  
Област пројекта:  
Донатор: Одсјек за међународни развој (DfID)
Организација, извођач, партнер: LSE
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: новембар 2004. – март 2009.
Укупан буџет (€): 4,420,866.00
Буџет по годинама имплементације ($): 2004 2005 2006 2007
       
Контакт особа за донатора: Армина Церкић, службеник пројекта, Петракијина 11,
a-cerkic@dfid.gov.uk,