Број пројекта:  
Име пројекта: Јачање управљања јавним расходима у Босни и Херцеговини (SPEM)
Кратак опис: Циљ пројекта је побољшање ефективности и ефикасности управљања јавним расходима, као подршка економском развоју и смањењу сиромаштва. Сврха је постићи кључне циљеве увођењем интегрисаног средњерочног процеса планирања буџета који би био вођен политиком, кроз програм циљане техничке помоћи и грађења капацитета. Пројекат се ради са Министарством финансија и трезора Савјета министара, ентитетским министарствима финансија, пилот кантонима у Федерацији БиХ, и Дирекцијом за економско планирање.
Област пројекта: Јавне финансије
Донатор: Одсјек за међународни развој (DfID)
Организација, извођач, партнер: PKF
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: август 2004. – март 2008.
Укупан буџет (€):

4,048,926.40

Буџет по годинама имплементације ($): 2004 2005 2006 2007
       
Контакт особа за донатора: Рувејда Aлиефендић, координатор економске политике, Британска амбасада, DfID, Петракијина 11, e-mail:
R-Aliefendic@dfid.gov.uk