Број пројекта: 01-07-132/08
Име пројекта: Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података
Кратак опис:

Општи циљ: Општи циљ пројекта је: стварање и усвајање оквира интероперабилноти за јавну управу у Босни и Херцеговини и на свим нивоима.

Сврха пројекта: • развој документа Оквир интероперабилности е-Владе за јавну управу у БиХ (ОИБиХ), потпуно у складу с Оквиром интероперабилности ЕУ (ЕОИ). ОИБиХ треба дефинисати аспекте оперативне, семантичке и техничке интероперабилности те дефинисати заједничке и отворене стандарде за размјену података и дефиницију метаподатака базирано на XML-у • развој заједничких стандарда за архитектуру и развој апликација у јавној управи • развој стратегије јавних регистара и развој регистара

Кратак опис: Пројект се састоји од пет компоненти:

Компонента 1

Прва компонента пројекта се бави развојем оквира интероперабилности е-Владе за БиХ (ОИБиХ). Документ ОИБиХ мора укључивати аспекте организационе, семантичке и техничке интероперабилности за апликације и информационе системе у јавној управи у Босни и Херцеговини, покривајући све нивое власти.

Компонента 2

Друга компонента пројекта је усмјерена на развој стандарда и смјерница за размјену података и дијељење метаподатака, базирано на отвореним стандардима (XML). Пројекат треба створити прву верзију рјечника података који се састоји од XML шема и дефинисати смјернице и политике за њихово периодично ажурирање и ревизију.

Компонента 3

Трећа компонента пројекта се бави развојем стандарда за архитектуру система и развој апликација. Стандарди би требали бити базирани на најбољим међународним праксама и дефинисати не само опште захтјеве, него и специфичне аспекте релевантне за уговарање развоја ИС (захтјеви пројекта ИС, услови за извођаче, тестирање, прихватање, одржавање, унапређење, итд.).

Компонента 4

Четврта компонента тежи прегледу постојећих дјелимичних електронских регистара, предлажући оптимална рјешења за њихову хармонизацију и међусобно повезивање и уједначавајући имплементацију код органа јавне управе гдје је то потребно. На бази тога пројекат ће предложити приоритете за имлплементацију јавних регистара.

Компонента 5

Пета компонента пројекта се односи на тестирање оквира интероперабилности и анализу развијених стандарда.

Област пројекта: Информационе технологије
Уговорни орган: Канцеларија координатора за реформу јавне управе
Организација, извођач, имплементатор: Инфо Дом д.о.о. Загреб
Корисник пројекта:

Циљне групе пројекта ће бити владе ентитета, Влада Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара БиХ те органи јавне управе на свим нивоима власти.

 

Географско подручје које пројекат покрива/локација: Пројекат се односи на цијелу територију БиХ, оба ентитета и Брчко дистрикт БиХ.
Статус имплементације: Заврсен
Трајање пројекта: 23. мај 2011. – 23. мај 2012. (Пројекат продужен за период од 5 мјесеци до 31.10.2012.)
Укупан уговорени буџет без ПДВ-а (u KM) :

163.736,00 KM

Уговорени буџет по годинама имплементације без ПДВ-а (u KM): 2011 2012 2013 2014
81.868,00 81.868,00
Контакт особа за пројекат: Слађана Шкрба, стручна савјетница за област информационе технологије, Вразова 9, Сарајево, тел. 033-565-780, фаx: 033-565-761, e-mail:Sladjana.Skrba@parco.gov.ba