Број пројекта: 01-07-274/08
Име пројекта: Скица развоја централних органа влада у БиХ са набавком опреме – имплементација фазе I
Кратак опис:

Општи циљ: Оспособити Савјет министара Босне и Херцеговине, ентитетске владе и Владу Брчко дистрикта БиХ да изграде систем за креирање и управљање политикама на кохерентан и усклађен начин, развију модерну структуру, капацитете и процедуре управљања политикама, и унаприједе међувладину сарадњу и учинак централних владиних органа.

Сврха пројекта: Имплементирати заједнички модел “Скицу развоја централних органа влада” који је заједнички усаглашен и усвојен од стране Савјета министара БиХ, Владе Републике Српске, Владе Федерације БиХ и Владе Брчко дистрикта БиХ, а који је у складу са Стратегијом реформе јавне управе у Босни и Херцеговини и директно подржава имплементацију Акционог плана 1 Стратегије за реформу јавне управе у БиХ. Пројекат осигурава успостављање функционалних механизама за координацију између државе и ентитета на законодавном и техничком нивоу.

Кратак опис: Пројектом се осигурава кохерентан и координисан начин доношења политика на државном, ентитетским и Брчко дистрикт БиХ нивоу, чиме ће се избјећи ризик дуплирања послова, неефикасна потрошња, дуплирање управљачких капацитета, низак ниво услуга, те потешкоће у остваривању стратешких циљева. Овај Пројекат је прва фаза имплементације “Скице развоја централних органа влада у БиХ”, која ће у суштини обухватити темељне реформе централних органа влада, а друга фаза ће подржати конкретну имплементацију и осигурати одрживост реформе.

Област пројекта: Израда политика и координациони капацитети
Уговорни орган: Канцеларија координатора за реформу јавне управе
Организација, извођач, имплементатор: Група понуђача: „Progeco S.r.L, EDA Banja Luka, Europartner group“
Корисник пројекта:

Директни корисници: Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине, Генерални секретаријат Владе Републике Српске, Генерални секретаријат Владе Федерације Босне и Херцеговине, Секретаријат Владе Брчко дистрикт Босне и Херцеговине.

Индиректни корисници: Министарства на свим управним нивоима и друге централне владине институције (Канцеларијa за законодавство СМ БиХ, Канцеларијa за законодавство Владе Ф БиХ, Републички секретаријат за законодавство Владе РС, Одсјек за законодавне активности Владе Брчко дистрикта БиХ, Федерални завод за програмирање развоја, Канцеларијa за односе са јавношћу Владе Федерације БиХ, ДЕП, ДЕИ, Канцеларија координатора, Кабинети премијера/предсједавајућег).

Географско подручје које пројекат покрива/локација: Босна и Херцеговина (укључујући државни, ентитетски и Брчко дистрикт БиХ ниво)
Статус имплементације: Завршен
Трајање пројекта: 20. јул 2010. – 20. новембар 2012. (Пројекат продужен за период од 4 мјесеца)
Укупан уговорени буџет без ПДВ-а (u KM) :
1.540.965,67 KM
 
-Укупан износ уговореног буджета без ПДВ-а износи 1.540.965,67; Пројекат се састоји из двије компоненте:
  1. Прва компонента пројекта се односи на набавку консултантских услуга и уговорени буджет без ПДВ-а износи 1.376.904,31 КМ
  2. Друга компонента пројекта се односи на набавку опреме и уговорени буджет без ПДВ-а износи 164.061,35 КМ (Уговор за набавку потписан 24.05.2012.)
Уговорени буџет по годинама имплементације без ПДВ-а (u KM): 2010 2011 2012 2013
413.071,30 KM 688.452,16 KM 439.442,21 KM
Контакт особа за пројекат: Неџиб Делић, стручни савјетник за област Стратешко планиранје, координација и израда политика, Вразова 9, Сарајево, tel. 033-565-778, fax: 033-565-761, e-mail: nedzib.delic@parco.gov.ba