Broj projekta: 01-07-274/08
Ime projekta: Skica razvitka središnjih tijela vlada u BiH sa nabavom opreme – implementacija faze I
Kratak opis:

Opći cilj: Osposobiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, entitetske vlade i Vladu Brčko Distrikta BiH da izgrade sustav za kreiranje i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama i unaprijede međuvladinu suradnju i učinak središnjih vladinih tijela.

Svrha projekta: Implementirati zajednički model “Skicu razvitka središnjih tijela vlada” koji je zajednički usuglašen i usvojen od Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta BiH, a koji je sukladan sa Strategijom reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini i izravno podržava implementiranje Akcijskog plana 1 Strategije za reformu javne uprave u BiH. Projekt osigurava uspostavu funkcionalnih mehanizama za koordinaciju između države i entiteta na zakonodavnoj i tehničkoj razini.

Kratak opis: Projektom se osigurava koherentan i koordiniran način donošenja politika na državnom, entitetskoj i Brčko distrikt BiH razini, čime će se izbjeći rizik dupliranja poslova, neučinkovita potrošnja, dupliranje upravljačkih kapaciteta, niska razina usluga, te poteškoće u ostvarivanju strateških ciljeva. Ovaj Projekt je prva faza implementacije “Skice razvitka središnjih tijela u BiH”, koja će u suštini obuhvatiti temeljite reforme središnjih tijela vlada, a druga faza će podržati konkretnu implementaciju i osigurati održivost reforme.

Oblast projekta: Izrada politika i koordinacijski kapaciteti
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Grupa ponuđača: „Progeco S.r.L, EDA Banja Luka, Europartner group“
Korisnik projekta:

Izravni korisnici: Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Tajništvo Vlade Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Neizravni korisnici: Ministarstva na svim upravnim nivoima i druge središnje vladine institucije (Ured za zakonodavstvo VM BiH, Ured za zakonodavstvo Vlade F BiH, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade RS, Odsjek za zakonodavne aktivnosti Vlade Brčko distrikt, Federalni zavod za programiranje razvoja, Ured za odnose sa javnošću Vlade Federacije BiH, DEP, DEI, Ured koordinatora, Uredi premijera/predsjedavajućeg).

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Bosna i Hercegovina (uključujući državni, entitetski i Brčko distrikt BiH nivo)
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 20. srpanj 2010 – 20. studeni 2012. (Projekat produžen za period od 4 mjeseca)
Ukupan ugovoreni proračun bez PDV (KM):

1.540.965,67 KM

-Ukupan iznos ugovorenog budžeta bez PDV-a iznosi 1.540.965,67 KM; Projekat se sastoji iz dvije komponente:

  1. Prva komponenta projekta se odnosi na nabavu konzultantskih usluga i ugovoreni budžet bez PDV-a iznosi 1.376.904,31 KM
  2. Druga komponenta projekta se odnosi na nabavu opreme i ugovoreni budžet bez PDV-a iznosi 164.061,35 KM (Ugovor za nabavu opreme potpisan 24.05.2012.) 
Ugovoreni proračun po godinama implementacije (u KM): 2010 2011 2012 2013
413.071,30 KM 688.452,16 KM 439.442,21 KM
Kontakt osoba za projekat: Nedžib Delić, stručni savjetnik za oblast Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033-565-778, fax: 033-565-761, e-mail: nedzib.delic@parco.gov.ba