Број пројекта: CARDS/2009/209-859
Име пројекта:

Имплементација јавне кључне инфраструктуре (PKI) за систем за заштиту идентификације грађана – CIPS локације одговорне за издавање CIPS докумената

Кратак опис: Испорука комплетне PKI инфраструктуре и апликација обезбјеђених свим CIPS системима; анализа и испорука процедуре за унутрашње јачање капацитета да би се осигурало успостављање сигурности PKI система; испорука пуних верзија PKI апликација.
Област пројекта: CIPS
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: ЛАНАКО КОМПЈУТЕРИ & КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: 30. јун 2009. – 30. јун 2010.
Укупан буџет (€): 180.000,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
Контакт особа за донатора: Фарис Хадровић , Task Manager, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700